عروج اسلام سیاسی و پاسخ سوسیالیست‌ها انقلاب بهمن: خمینیسم و جنبش توده‌ای ارتجاعی bptv_026.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

ارتجاع اسلام سیاسی و کشتار کاریکاتوریست‌ها قتل عام شارلی ابدو در پاریس مروری بر سیر جنبش کارگری در کردستان (بخش دوم) bptv_022.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

رژیم اسلامی، داعش اصلی گران شدن نان و مبارزه‌ی کارگران اولین تشکل کارگران صنعت نفت (بخش دوم) – اعتصاب ۱۳۰۸ bptv_019.mp3 … [CLICK TO READ MORE]