اخباری از کارگران زندانی بیکاری در افغانستان اجرای برجام و اقتصاد ایران … [CLICK TO READ MORE]

اخباری از کارگران زندانی – حوری صهبا

خیزش ۸۸ (بخش چهارم): ناکافی بودن تظاهرات توده‌ای

در دفاع از بیانیه سه میلیونی

bptv_054.mp3

توافق هسته‌ای و بحران اقتصادی ایران
پیرامون نشست هشتم نهادهای همبستگی (بخش اول)

bptv_052.mp3

اخبار کارگران زندانی

عروج سوسیالیسم کارگری (بخش سوم) – علیه جنبش اصلاحات

دستمزدهای فلاکت‌بار و بحران اقتصادی (بخش پایانی)

bptv_044.mp3