اخباری از کارگران زندانی – حوری صهبا

خیزش ۸۸ (بخش چهارم): ناکافی بودن تظاهرات توده‌ای

در دفاع از بیانیه سه میلیونی

bptv_054.mp3

اخبار کارگران زندانی

عروج سوسیالیسم کارگری (بخش سوم) – علیه جنبش اصلاحات

دستمزدهای فلاکت‌بار و بحران اقتصادی (بخش پایانی)

bptv_044.mp3

عروج سوسیالیسم کارگری (بخش دوم) – تفاوت‌ها

دستمزدهای فلاکت‌بار و بحران اقتصادی (بخش اول)

bptv_043.mp3

اتحاد کارگران و معلمان برای حداقل دستمزد ۳ میلیونی

تعرض به فعالین کارگری، نشانه استیصال رژیم اسلامی

در باره انجمن کارگری جمال چراغ‌ ویسی

کمپین‌های همبستگی در خارج (۶) – انجمن جمال چراغ‌ویسی

bptv_037.mp3

مبارزه برای افزایش دستمزدها در فاز تازه خامنه‌ای در آستانه نوشیدن جام زهر هسته‌ای مروری بر اعتصاب معدن‌چیان انگلیس – بخش اول کمپین‌های همبستگی در خارج، امتداد جنبش کارگری در داخل – بخش دوم: تشکیل کمیته‌های همبستگی bptv_032.mp3 … [CLICK TO READ MORE]