عروج اسلام سیاسی و پاسخ سوسیالیست‌ها انقلاب بهمن: خمینیسم و جنبش توده‌ای ارتجاعی bptv_026.mp3 … [CLICK TO READ MORE]

مروری بر تجربه‌ی انقلاب اکتبر (2) دولت شوراها و مسئله‌ی دموکراسی گفتگو با ایرج آذرین bptv_53 … [CLICK TO READ MORE]

تاریخ‌نگاری انقلاب بهمن

گفتگو با ایرج آذرین