بیانیه پنج تشکل کارگری در مورد حداقل دستمزد سال ۹۵

انتخابات و بحران حکومتی

حداقل دستمزد سه‌ و نیم میلیونی و چپ ایران

خیزش ۸۸ (بخش سوم): راه‌خل انتخاباتی و راه‌حل انقلابی

تاثیر توافق اتمی – محمدحسین مهرزاد

موفقیت حزب دمکراتیک خلق‌های ترکیه

bptv_049.mp3

خیزش ۸۸ (بخش دوم): بی اعتباری رژیم اسلامی در منطقه

انتخابات ترکیه (بخش اول): زمینه‌های اقتصادی – سیاسی

bptv_046.mp3