۱) حمله جنایتکارانه رژیم اسلامی به مردم کردستان – سیروان پرتونوری
۲) منتظری، خمینی و کشتار ۶۷ (قسمت دوم) – محمدحسین مهرزاد
۳) کودکان کار – پروانه وزیری

Comments are closed.